Kategóriák:

Az érintésvédelem olyan villamos biztonságtechnikai védelmi rendszer, amely azt kívánja megelőzni, hogy a villamos berendezések üzemszerűen feszültségmentes (tehát nyugodtan megfogható) részei egy testzárlat következtében balesetet okozhassanak.

Különösen fontos ezen a területen az ellenőrzés, mert a testzárlat – a legtöbb esetben – a kezelő által nem érzékelhető, így az ebből eredő baleseti veszély még a kezelőktől elvárható nagyfokú gondossággal sem lenne megakadályozható az érintésvédelem ellenőrzése nélkül.

Ajánlatunk az alábbi vizsgálatokat foglalja magában:

  • Villamos Biztonságtechnikai Felülvizsgálat
  • Érintésvédelmi mérés -felülvizsgálat
  • Erősáramú Berendezések Szabványossági  Felülvizsgálata
  • Tűzvédelmi felülvizsgálat az OTSZ szerint
  • Villámvédelmi mérés-felülvizsgálat

Az utóbbi években Magyarországon feltűnően sok, nemritkán emberéletet is követelő üzemi baleset történt. A több milliárdos kárt okozó épülettüzek, a sérüléssel vagy halállal végződő munkahelyi balesetek a legtöbb esetben megelőzhetőek lettek volna. Az utólagos szakértői vizsgálatok minden esetben feltártak emberi mulasztást, a kötelezően alkalmazandó szabályok be nem tartását. A tűzesetek és a súlyos sérüléssel járó balesetek leggyakrabban a villamos hálózat, illetve az alkalmazott villamos berendezések, gépek, eszközök elöregedésére, meghibásodására, a szakszerűtlen használatára vagy a karbantartás elmulasztására vezethetők vissza. Ezért különösen fontos a villamos berendezések létesítési, tűzvédelmi és érintésvédelmi szabályainak ismerete, és betartása.

A villamos biztonságtechnikai vizsgálatok joghatályos vizsgálatok. Jogszabályi kötelezettség terhel minden tulajdonost /gyárak, üzemek, raktárak tulajdonosai, házak ingatlanok kezelői stb./ hogy a kezelésében lévő építmények villamos hálózatát beüzemeléskor és előírt időközönként felülvizsgáltatni, ellenőriztetni kell.

A kötelező villamos szabványossági vizsgálatok elmulasztása együtt jár a karbantartás elhanyagolásával, a villamos hálózat és a villamos gépek állapotának romlásával, vagyoni kárral, személyi sérüléssel, felelősségre vonással!